September 6, 2022

Hai dịch giả giới thiệu sách 2 cuốn sách đáng chú ý của Tâm lý giáo dục học Cánh Buồm

Tham gia buổi tọa đàm, khách mời của chương trình có dịch giả Hoàng Hưng, dịch giả Hiếu Tân – là những dịch giả đã chuyển ngữ thành công nhiều cuốn sách tâm lý, giáo dục học cho trẻ em.

Dịch giả Hoàng Hưng, dịch giả Hiếu Tân tại tọa đàm giới thiệu sách “Những thế giới trong tâm trí” và “Các lý thuyết về học tập cho tuổi thơ”. (Nguồn clip: Thúy Phương)

Những thế giới trong tâm tríCác lý thuyết về học tập cho tuổi thơ là hai cuốn sách cần thiết cho giáo viên, phụ huynh và những người làm công tác giáo dục, tâm lý học, triết học, xã hội học, văn hóa học.

Những thế giới trong tâm trí ra mắt lần đầu năm 1986 của của Bruner là một công trình bao quát nhiều lĩnh vực nhân văn học có tác động quan trọng tới đường lối và phương pháp giáo dục: đề cao tư duy tự sự song song với tư duy trừu tượng, logic; phát huy trí tưởng tượng, phong cách đối thoại thay cho áp đặt; quán triệt tinh thần dân chủ, khai phóng, đề cao ý thức chủ động sáng tạo của người tiếp nhận văn hóa – giáo dục.

Tinh thần chủ đạo của cuốn sách là nhấn mạnh vai trò của tâm trí, đặc biệt là tâm trí quan nghiệm đối với thế giới thực tại. Thế giới tồn tại trong các “nghĩa” của nó đối với con người, “nghĩa” của nó không nhất thành bất biến mà được sinh ra qua cách diễn giải khác nhau của mỗi người tùy thuộc hoàn cảnh văn hóa của họ. 

Hai dịch giả giới thiệu sách đáng chú ý của Tâm lý giáo dục học Cánh Buồm - Ảnh 2.

Tọa đàm giới thiệu sách “Những thế giới trong tâm trí” và “Các lý thuyết về học tập cho tuổi thơ”. Ảnh: Thúy Phương

Từ đó, tác giả đề cao chức năng nhận thức thế giới của các bộ môn nghệ thuật trong nhà trường, với phương thức “tự sự” (qua câu chuyện và chuyện kể) sinh động thay cho lý lẽ logic. Và chính việc dạy những tác phẩm nghệ thuật (cụ thể nhất là tác phẩm văn học) cũng phải tuân theo nguyên tắc gợi mở để học sinh tự diễn giải “nghĩa” của tác phẩm với kinh nghiệm và trí tưởng tượng của riêng mình, trên cơ sở “văn bản gốc” của tác phẩm mà sáng tạo “văn bản ảo” của riêng mình. 

Cũng từ đó, tác giả đề nghị một thứ “ngôn ngữ” trong nhà trường: “Ngôn ngữ của giáo dục là ngôn ngữ của sự sáng tạo văn hóa, không phải ngôn ngữ của sự tiêu thụ kiến thức hay chỉ thụ đắc kiến thức”.

Hai dịch giả giới thiệu sách đáng chú ý của Tâm lý giáo dục học Cánh Buồm - Ảnh 3.

2 cuốn sách về tâm lý giáo dục đáng chú ý của Tâm lý giáo dục học Cánh Buồm. Ảnh: NXB Tri Thức

Đó là những luận điểm nhất quán với chủ trương tổng quát về “văn hóa của giáo dục” của Bruner… và là tinh thần chủ đạo của một nền giáo dục khai phóng, dân chủ, tôn trọng người học, nhằm tạo ra những con người chủ động và sáng tạo cho xã hội tương lai. 

Các lý thuyết về học tập cho tuổi thơ cung cấp một cái nhìn tổng thể toàn diện về việc học của trẻ em thông qua việc giới thiệu triết lý của các triết gia (John Locke, Jean-Jacques Rousseau, John Dewey) và học thuyết của các nhà khoa học như (Pavlov, Watson); các nhà lý thuyết và thực hành giáo dục (Froebel, Maria Montessori, Rudolf Steiner, Rachel và Margaret McMillan, Piaget, Vygotsky – Bandura – Bronfenbrenner – Bruner). Các lý thuyết được phân tích, phê phán, so sánh với nhau, vì như lời các tác giả “không có lý thuyết đơn lẻ nào có thể giải thích đầy đủ việc học của trẻ em. Mặt khác, mọi lý thuyết đều có các yếu tố hữu ích và vẫn còn nhiều điều để khám phá”.

Hai dịch giả giới thiệu sách đáng chú ý của Tâm lý giáo dục học Cánh Buồm - Ảnh 4.

Dịch giả Hoàng Hưng, dịch giả Hiếu Tân – là những dịch giả đã chuyển ngữ thành công nhiều cuốn sách tâm lý, giáo dục học cho trẻ em. Ảnh: Thúy Phương

Trong lần xuất bản thứ hai (2015), cuốn sách đã được bổ sung hai chương mới: Chương 2 (Các quá trình phát triển làm nền cho học tập: Vai trò của lý thuyết và triết lý) và Chương 11 (Bản chất thay đổi của việc học) và mở rộng, cập nhật các chương khác, đưa thêm vào những bằng chứng từ hình ảnh thần kinh và các nghiên cứu quốc tế nhằm xác định các quá trình làm nền tảng cho việc học của trẻ em. Ngoài ra còn có một trang web đồng hành, với các bài báo, tạp chí để đọc cùng với mỗi chương và đường dẫn (liên kết mạng) đến các video thảo luận về các lý thuyết và phương pháp chính.

Đây là cuốn sách cần thiết cho mọi giáo viên, phụ huynh, những người làm công tác giáo dục và cho bất kì ai muốn tìm hiểu con đường học tập của trẻ em, để hiểu trẻ em học tập và suy nghĩ như thế nào.

Hai dịch giả giới thiệu sách đáng chú ý của Tâm lý giáo dục học Cánh Buồm - Ảnh 5.

Nhiều đọc giả quan tâm đến các chia sẻ trong tọa đàm giới thiệu sách “Những thế giới trong tâm trí” và “Các lý thuyết về học tập cho tuổi thơ”. Ảnh: Thúy Phương

Dịch giả Hoàng Hưng chia sẻ về cuốn sách của mình tại tọa đàm mà ông tâm đắc nhất trong đó có lý thuyết “Lấy trẻ làm trung tâm”. Việc học tập không phải bắt trẻ tạo một môi trường mới, một môi trường hoàn toàn khô khan sách vở, nhồi nhét. Thúc đẩy trẻ con tìm hiểu thế giới, học hỏi chính là tạo nên nhu cầu bên trong của trẻ. Trẻ thấy cần phải học, cần biết và hào hứng nghe giảng. 

Ông cho biết, lý thuyết “Giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm” nghe thì rất đơn giản, mọi người bây giờ đều nhất trí. Nhưng khi nó ra đời là một cuộc cách mạng tư tưởng. Trước đó, tất cả các nền giáo dục ở các quốc gia trên thế giới đều không nghĩ đến coi trẻ con đang học là trung tâm. Bao giờ trung tâm cũng từ bộ óc lớn, rồi đến ông thầy trực tiếp giảng dạy. Lý thuyết này ra đời là một sự đảo lộn đổi mới hoàn toàn.

Về mặt lịch sử theo dòng thời gian và dòng phát triển của tư tưởng giáo dục, từ những năm 60 nước ta đã có tư tưởng như “Tất cả vì học sinh thân yêu” nhưng đó là khẩu hiệu. Từ khẩu hiệu thể hiện như thế nào đến sách giáo khoa, đến cách dạy mới là quan trọng.

Hai dịch giả giới thiệu sách đáng chú ý của Tâm lý giáo dục học Cánh Buồm - Ảnh 6.

Khán phòng chật kín độc giả tại tọa đàm giới thiệu sách “Những thế giới trong tâm trí” và “Các lý thuyết về học tập cho tuổi thơ”. Ảnh: Thúy Phương

Trước các chia sẻ trong 2 cuốn sách Những thế giới trong tâm trí và Các lý thuyết về học tập cho tuổi thơ, một độc giả cho biết chị đã lĩnh hội được rất nhiều kiến thức cho mình trong cuộc sống và công việc. Một số đúc kết chị đã vận dụng được cho mình như: Cần sự học đa dạng từ phía người học, không phải học 1 chiều. Việc trưởng thành của mỗi người trải qua quá trình giao tiếp với người khác. Bản chất là mối quan hệ người với người ở những thói quen hàng ngày. Muốn rèn luyện trở thành người tốt thì cần rèn luyện các thói quen tốt. Tất cả mọi người không chỉ trẻ nhỏ đều học được qua những trải nghiệm của mình. Nên giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm. Cho trẻ phát triển tự nhiên và tìm tòi mọi điều, và giúp đỡ trẻ học đa giác quan.

Văn hóa – Giải trí | Cập Nhật Thông Tin 24h Nhanh Nhất
Nguồn: Sưu Tầm

Bộ VHTTDL nói gì về dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ, trục lợi từ di tích trong mùa lễ hội?

Nhằm tăng cường các biện pháp quản lý và tổ chức lễ hội, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, đáp ứng nhu cầu tham gia lễ hội của người dân trong dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31. 12. 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Bộ VHTTDL nói gì về hiện tượng dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ, trục lợi di tích trong mùa lễ hội? - Ảnh 1.

Du khách tham gia lễ hội đều phải tuân thủ nguyên tắc 5K. Ảnh: Hà Phương.

Công văn số 58/BVHTTDL-VHCS ngày 7.1.2022 về tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và Công điện số 351/CĐ-BVHTTDL ngày 28.1.2022 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương, thực hiện công tác chỉ đạo và tổ chức lễ hội phù hợp theo Hướng dẫn tạm thời số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18.10. 2021 của Bộ VHTTDL về thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch”; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29. 8. 2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội.

Bộ VHTTDL đề nghị ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi

Công văn cũng đề nghị các Sở tập trung tổ chức các phương án về trật tự an toàn giao thông, an toàn sông nước, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân và du khách; tổ chức các giải pháp về thực hiện nếp sống văn minh tại các hoạt động lễ hội.

Bộ VHTTDL nói gì về hiện tượng dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ, trục lợi di tích trong mùa lễ hội? - Ảnh 2.

Đền Trần đang chuẩn bị cho công tác khai ấn năm 2022. Ảnh: Hà Phương.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật của người dân nhằm thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế; thường xuyên cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống. Vận động nhân dân hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm không phô trương, hình thức, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc. 

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép; không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc; phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử di tích, lễ hội; không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh.

Văn hóa – Giải trí | Cập Nhật Thông Tin 24h Nhanh Nhất
Nguồn: Sưu Tầm

Khởi tố đối tượng làm lây lan dịch bệnh Covid-19

Ngày 8/10, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi, trú tại phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột). Hải bị khởi tố để điều tra hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng làm lây lan dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 1.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can cho đối tượng Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh: SĐ)

Theo kết quả điều tra, Hải là quản lý chính tại Văn phòng nhà xe Tiến Oanh (số 134 đường Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột). Khoảng 22h ngày 10/7, Hải cùng 2 tài xế khác đi trên chiếc xe ô tô tải của nhà xe Tiến Oanh mang BKS: 50H-052.70 từ TP.HCM về TP.Buôn Ma Thuột.

Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng làm lây lan dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 2.

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, nơi Hải đến khám bệnh đã bị phong tỏa tạm thời sau khi phát hiện đối tượng dương tính vơi SARS-CoV-2. (Ảnh: Duy Hậu)

Đến khoảng 6h ngày 11/7, Hải về đến văn phòng làm việc của mình. Mặc dù đi từ vùng có dịch về nhưng Hải trốn tránh không đi khai báo y tế. Sau đó, Hải đã đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Ngoài ra, khi đến bệnh viện để khám, đối tượng cũng không khai báo trung thực.

Ngày 17/7, Hải được xác định đã mắc Covid-19. Quá trình điều tra, công an đã xác định, có 10 người ở TP.Buôn Ma Thuột bị lây nhiễm Covid-19 từ Hải. Ngày 21/7, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã khởi tố vụ án ““Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. Tuy nhiên, thời điểm này Hải đang bị cách ly để điều trị Covid-19.

Hiện Công an TP.Buôn Ma Thuột đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Hải.


Pháp luật | Tổng hợp tin tức mới nhất 24/7
Nguồn: Sưu Tầm

Tạm giam đối tượng cắn, chém cán bộ trực chốt kiểm soát dịch

Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Minh Châu (35 tuổi, ở TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về tội Chống người thi hành công vụ.

Tạm giam đối tượng cắn, chém cán bộ trực chốt kiểm soát dịch - Ảnh 1.

Phạm Minh Châu. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc.

Theo công an, chiều 4/10, Châu lái xe máy chở bạn di chuyển trên quốc lộ 2A, hướng từ TP.Việt Trì đến huyện Vĩnh Tường.

Tới chốt kiểm soát đầu cầu Hạc Trì thuộc địa phận xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, Châu bị yêu cầu dừng xe để khai báo y tế.

Do không có giấy xét nghiệm Covid-19 và giấy đi đường, bị can đi xe vào đường ngược chiều nhằm thông chốt rồi bỏ chạy về hướng TP.Vĩnh Yên.

Sau khi bỏ chạy được 2,5 km, Châu bị lực lượng chức năng đuổi kịp, yêu cầu quay lại chốt kiểm dịch. Tuy nhiên, bị can chống đối, cắn vào ngón tay của tổ trưởng tổ công tác rồi chạy vào nhà dân lấy dao và đuổi chém cán bộ hòng trốn thoát.

Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế Châu, đưa về trụ sở Công an xã Bồ Sao để giải quyết. Kết quả xét nghiệm cho thấy bị can dương tính với ma túy khi vụ việc xảy ra.


Pháp luật | Tổng hợp tin tức mới nhất 24/7
Nguồn: Sưu Tầm

Quảng Trị: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người

Quyết định khởi tố vụ án “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” được đưa ra liên quan đến ca mắc Covid-19 L.P.Th (SN 1984, trú thôn Lâm Lang 2, xã Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ) nhập cảnh trái phép, khai báo không trung thực trước đó.

Quảng Trị: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người - Ảnh 1.

Sau khi biết con em mình có liên quan đến chùm ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 mà F0 đầu tiên là L.P.T, phụ huynh học sinh trường mầm non Hoa Sen, xã Cam Thuỷ vô cùng lo lắng. Ảnh: Ngọc Vũ ngày 28/9.

Như Dân Việt đã liên tục đưa tin, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị bước đầu xác định L.P.Th nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam nhưng không khai báo y tế để được đưa đi cách ly tập trung. Khi công an đến làm việc thì khai báo không trung thực.

Quảng Trị: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người - Ảnh 2.

Trước đó, đêm 27/9, cả 60 học sinh phải ngủ lại một đêm tại trường học của mình để cách ly, đợi kết quả xét nghiệm Covid-19. Ảnh: N.V

Kết quả xét nghiệm ghi nhận Th dương tính với SART-CoV-2. Th còn lây lan dịch cho nhiều người khác.

Bên cạnh đó, có hàng chục F1 phải cách ly tập trung do liên quan đến ổ dịch mà anh Th là F0 đầu tiên.

Hơn thế, UBND tỉnh Quảng Trị đã phải quyết định áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ đối với xã Cam Thuỷ (nơi anh Th sinh sống, lây lan dịch bệnh) từ 12h ngày 28/9 và áp dụng Chỉ thị 15 đối với toàn huyện Cam Lộ do ca nhiễm liên quan đến anh Th di chuyển nhiều nơi có đông người.

Trả lời PV Dân Việt tối 28/9, anh Th thừa nhận ngày 8/9 có đi chui qua Lào để làm thủ tục nhập quốc tịch Lào nhưng không thành. Đến ngày 13/9 anh Th trở về Việt Nam cũng bằng cách chui.

Quảng Trị: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người - Ảnh 4.

Làng Lâm Lang, xã Cam Thuỷ, nơi đang áp dụng Chỉ thị 16 vì ca bệnh L.P.Th. Ảnh: Ngọc Vũ.

Sau khi nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam, anh Th không khai báo y tế mà về nhà. Người nhà anh Th không biết anh Th đi từ Lào về nên không khai báo. Khi công an đến làm việc, anh Th khai báo không trung thực, nói rằng mình không hề qua Lào. “Tôi ngu quá, đã chủ quan, gây ra tội lỗi quá lớn” – anh Th nói.

Ngày 2/10, Tiểu Ban truyền thông, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, từ 7h ngày 1/10 đến 7h ngày 2/10, tỉnh có 13 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 từ đầu năm 2021 đến nay lên 262 người. Hiện nay, Quảng Trị có 114 ca mắc Covid-19 đang điều trị, cách ly tập trung 91 người, cách ly tại cơ sở y tế 19 người, cách ly tại nhà 371 người. Quảng Trị đã có 40.945 người được tiêm vaccine mũi 2 và 58.704 người mũi 1.


Pháp luật | Tổng hợp tin tức mới nhất 24/7
Nguồn: Sưu Tầm

Gần 20 nam, nữ tụ tập “phê” ma túy giữa dịch Covid-19

Ngày 21/9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đêm 20/9 Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đã tiến hành kiểm tra căn nhà 2 tầng tại thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ.

Thời điểm kiểm tra, tại gian phòng khách tầng 1 và phòng ngủ trên tầng 2 có 19 nam, nữ thanh niên đang “bay lắc” trong tiếng nhạc lớn, có biểu hiện “phê” ma túy. Các đối tượng đều trong độ tuổi từ 17 đến 36, có hộ khẩu thường trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh khác. 

Lực lượng công an đã thu giữ 2 đĩa sứ có bám dính chất nghi là ma túy, hơn 270 viên nén nghi là ma túy tổng hợp, 36 túi nylon bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy, hơn 3 triệu đồng tiền mặt cùng một số vật chứng có liên quan. Kết quả test nhanh ma túy cho thấy có 17 đối tượng dương tính với ma túy.

Hưng Yên: 19 thanh niên tụ tập sử dụng trái phép ma túy giữ dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai của một trong các đối tượng. (Ảnh: CAHY)

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định địa điểm mà các đối tượng tụ tập sử dụng ma tuý do Lưu Đình Tuấn (sinh năm 1990, trú tại thôn Liêu Trung) thuê và quản lý.

Được biết, Tuấn thuê ngôi nhà trên để cho các nhân viên nữ phục vụ quán karaoke do Tuấn quản lý đến ở. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các quán karaoke không được phép hoạt động nên nhân viên không có việc làm. Bất chấp các quy định của pháp luật về việc cấm tụ tập đông người trong mùa dịch, Tuấn đã bố trí gian phòng ngủ ở tầng hai để cho các đối tượng đến “bay lắc”. Khi khách có yêu cầu thì Tuấn sẽ cung cấp ma túy, đĩa sứ, thẻ cứng, loa, đèn laser và nhân viên nữ phục vụ cho việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ đã tiến hành trưng cầu giám định đối với số vật chứng là các viên nén và chất tinh thể màu trắng thu giữ của các đối tượng, kết quả đều là ma túy tổng hợp, có tổng khối lượng là 187,558gr (gồm các loại MDMA, Methamphetamine, Ketamine).

Hưng Yên: 19 thanh niên tụ tập sử dụng trái phép ma túy giữ dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Vật chứng cơ quan công an thu giữ trong vụ việc. (Ảnh: CAHY)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ cho biết đang tiếp tục xác minh, phân loại các đối tượng. Đồng thời, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định xử lý các đối tượng do vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.


Pháp luật | Tổng hợp tin tức mới nhất 24/7
Nguồn: Sưu Tầm

TT-Huế: Bắt đối tượng lừa bán khẩu trang, chiếm đoạt tiền của 151 người dân giữa mùa dịch

Ngày 15/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt giữ đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng loạt người dân bằng chiêu lừa bán khẩu trang qua mạng.

Đối tượng bị bắt giữ là Đinh Trung Kiên (SN 1996, ở tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế).

TT-Huế: Bắt đối tượng lừa bán khẩu trang, chiếm đoạt tiền của 151 người dân giữa mùa dịch - Ảnh 1.

Đối tượng Đinh Trung Kiên. Ảnh: V.A.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Kiên sử dụng nhiều tài khoản Facebook để đăng tải các bài viết với nội dung mua bán, cung cấp sỉ, lẻ các loại khẩu trang với số lượng lớn. Kiên để nghị người có nhu cầu mua trực tiếp liên hệ với Kiên qua Messeger hoặc qua số điện thoại do Kiên cung cấp.

TT-Huế: Bắt đối tượng lừa bán khẩu trang, chiếm đoạt tiền của 151 người dân giữa mùa dịch - Ảnh 2.

Đinh Trung Kiên sử dụng nhiều tài khoản Facebook để đăng tải các bài viết với nội dung mua bán, cung cấp sỉ, lẻ các loại khẩu trang với số lượng lớn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: V.A.

Sau khi trao đổi và thống nhất thỏa thuận, Kiên yêu cầu nạn nhân chuyển trước toàn bộ hoặc đặt cọc trước một phần tiền mua hàng. Khi nhận được tiền, Kiên cắt liên lạc, chặn Facebook và chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 4/2021 đến nay, Kiên đã lừa đảo chiếm đoạt của 151 bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 135 triệu đồng.


Pháp luật | Tổng hợp tin tức mới nhất 24/7
Nguồn: Sưu Tầm

Lĩnh án vì đòi “lột áo” Trưởng Công an xã, đánh cán bộ chống dịch

Lĩnh án vì đòi “lột áo” Trưởng Công an xã, đánh cán bộ chống dịch - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Bé Vũ tại toà.

Theo cáo trạng, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 18/8, tổ phòng chống Covid-19 của Công an xã Tân Tây tuần tra trên tuyến đường 873B (đoạn thuộc ấp 1, xã Tân Tây), do anh Phan Việt Nhân (Trưởng Công an xã) làm Tổ trưởng.

Lúc này, Vũ điều khiển xe máy BKS: 63B6-306.04 lưu thông trên đường không đội mũ bảo hiểm nên anh Nhân yêu cầu dừng xe lại để kiểm tra giấy tờ xe và giải thích về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên Vũ không chấp hành mà còn dùng lời lẽ thô tục chửi, đòi “lột áo” của anh Nhân và dùng tay đánh vào mũ bảo hiểm anh này đang đội.

Lúc này, anh Huỳnh Quang Tự (Phó trưởng Công an xã) đến yêu cầu Vũ về trụ sở làm việc thì đối tượng dùng tay đánh vào mặt anh Tự.

Trước hành vi manh động của Vũ, công an khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc. Sau đó, Vũ bị khởi tố.


Pháp luật | Tổng hợp tin tức mới nhất 24/7
Nguồn: Sưu Tầm

Truy bắt tài xế ô tô cố tình vượt chốt kiểm dịch trong đêm

Trước đó tối 5/9, chiếc xe ô tô mang BKS 47A-38.516 di chuyển đến gần chốt kiểm dịch (đoạn ngã ba xã Chư Kbô, huyện Krông Búk) thì tài xế đã cố tình đạp ga, vượt chốt. Mặc dù trước đó, thượng úy Trần Quốc Thuyết – Chốt trưởng đã ra hiệu dừng xe để khai báo y tế.

Đắk Lắk: Truy bắt đối tượng cố tính vượt chốt kiểm dịch ngay trong đêm - Ảnh 1.

Gần đến chốt kiểm dịch, tài xế ô tô đã cố tình đạp ga để vượt chốt. (Ảnh: CACC)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Krông Búk đã chỉ đạo triển khai các lực lượng để truy tìm đối tượng. Đồng thời, thông báo đến tất cả các chốt kiểm dịch trên địa bàn về phương tiện trên để chốt chặn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tìm ra xe và đối tượng ngay trong đêm, khi đối tượng đang trốn tại một nhà trọ thuộc thôn 12, xã Pơng Drang (huyện Krông Búk).

Đắk Lắk: Truy bắt đối tượng cố tính vượt chốt kiểm dịch ngay trong đêm - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản. (Ảnh: CACC)

Được biết, người điều khiển chiếc xe trên là ông N.S.H (SN 1986, trú tại thôn An Bình, xã Chư Kbô, huyện Krông Búk). 

Tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận hành vi vi phạm về quy định phòng, chống dịch của mình.

Đắk Lắk: Truy bắt đối tượng cố tính vượt chốt kiểm dịch ngay trong đêm - Ảnh 3.

Tài xế N.S.H tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Krông Búk tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định. 


Pháp luật | Tổng hợp tin tức mới nhất 24/7
Nguồn: Sưu Tầm

Dùng thẻ “shipper áo xanh” giả để vượt chốt kiểm soát dịch

Ngày 4/9, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An, đang hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính đối với N.S.T.V. (19 tuổi) vì không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Dùng thẻ "shipper áo xanh" giả để vượt chốt kiểm soát dịch - Ảnh 1.

Thẻ shipper giả nam thanh niên sử dụng bị phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan chức năng, trưa 3/9, lực lượng chức năng phát hiện V. chạy xe máy không biển kiểm soát qua chốt kiểm soát trên đường Lê Nin đoạn qua phường Hà Huy Tập (TP Vinh) nên dừng kiểm tra.

Nam thanh niên đã xuất trình một thẻ “shipper áo xanh” và cho biết đang đi giao hàng theo phân công của Đội Thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19 hỗ trợ người dân xã Nghi Phú.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thẻ shipper này là giả, V. cũng không có trong danh sách đội tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch nên lập biên bản.

V. lúc này thừa nhận đặt mua thẻ “shipper áo xanh” trên mạng xã hội để thông chốt kiểm soát dịch, giao hàng cho khách. Với hành vi trên, nam thanh niên này đối diện mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.

Từ ngày 13/6 đến 4/9, Nghệ An ghi nhận 1.673 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 21 địa phương.


Pháp luật | Tổng hợp tin tức mới nhất 24/7
Nguồn: Sưu Tầm

(X)